ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป
• ปิดดีลไม่ได้
• ไม่มีอำนาจต่อรองให้ผู้ขายสัญญารายเดียว
• ถูกหักค่าคอมมิชชั่น
• วิ่งหาอสังหาฯ ตามคำสั่งซื้อ
• คัดเลือกอสังหาฯ ในราคาที่เหมาะสมไม่ได้
• ไม่มีลูกค้าติดต่อมา
• ไม่มีพื้นที่ใส่ผลงาน
อย่าพึ่งถอดใจ เราจะช่วยคุณเอง
สร้างเงินล้านจากการเป็นนายหน้ามืออาชีพให้เกิดขึ้นจริงจากการเรียนร ู้แบบเน้นปฏิบัติพร้อมซึมซับเทคนิคต่างๆ จากนายหน้ามืออาชีพที่ประสบความสำเร็จ
มั่นใจได้เลยว่าหลังจบคอร์สเรียนของ Naina:dee คุณสามารถไปถึงเป้าหมาย และความสำเร็จได้ไม่ยาก

พบกับหลักสูตร “Turn Pro Real Estate Agent Blueprint” ที่เน้นการสอนแบบปฏิบัติ ให้คุณจบมาทำงานได้เลย! จัดโดย RE/MAX GreenWay TOP PRODUCER 5 ปีซ้อน ยอดขายสูงสุดของ RE/MAX Thailand

ตัวเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่วิธีการลงพื้นที่ การรวบรวมข้อมูลอสังหาฯ เทคนิคการเลือกทรัพย์ในการฝากขาย
รวมทั้งการวางแผนการตลาดด้วยตัวคุณเอง ไปจนถึงการเจรจาต่อรอง สัญญาซื้อขาย และการโอนกรรมสิทธิ์แบบลงลึก ให้คุณฝึกปฏิบัติงานจริง พร้อมคำแนะนำเชิงลึกเฉพาะบุคคล ซึ่งคุณสามารถเริ่มงานนายหน้าได้อย่างชำนาญหลังจบคอร์ส!!!
พบกับหลักสูตร
"Turn Pro Real Estate Agent Blueprint"
📌 เน้นการสอนแบบปฏิบัติ
📌 จบมาทำงานได้อย่างเชี่ยวชาญ

📌 สอนโดย Top Producer 5 ปีซ้อน ยอดขายสูงสุดของ Re/MAX GreenWay Thailand

อบรมโดย ทีมพี่เลี้ยงคุณภาพที่มีความรู้และประสบการณ์จริง
จะมาถ่ายทอดเทคนิคอย่างหมดเปลือก ว่าทําอย่างไรให้หาเงินแสนและเงินล้านได้ต่อเดือ อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี !!!!

อบรมโดยทีมนายหน้าคุณภาพมากประสบการณ์

คุณอดิศักดิ์ สถิตธํามรงค์
กรรมการผู้จัดการบริษัท RE/MAX GreenWay, คร่ำหวอดในธุรกิจนายหน้าตั้งแต่ปี 2537 ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี มีผลงานการขายกว่า 10,000 กรณีศึกษา
Online Course
การลงพื้นที่และรวบรวมอสังหาฯ
1) หลักการทำงานที่สำคัญ
2) รู้จักกลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภท
3) งานบริการอะไรบ้างที่นายหน้าฯ ควรทำ
4) รู้คุณค่าของงานที่บริการส่งมอบ
5) บทสนทนาในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภท และ Workshop
6) การตลาดเพื่อให้ได้รับการฝากขายอสังหาฯ
7) วิธีการติดตามงาน
8) ข้อโต้แย้งจากการนำเสนองาน และ Workshop
ดูรายละเอียดปิด
การคัดเลือกทรัพย์ฝากขาย
1) วิธีการประเมินราคา และ การทำรายงานราคาเปรียบเทียบ (CMA)
2) รู้จักแรงจูงใจในการขายอสังหาฯ
3) 4 แก่งคำถามสำคัญ
4) คำถามเพิ่มเติม เพื่อค้นหาแรงจูงใจ ประสบการณ์ และความคาดหวังของผู้ขาย
5) KPI ที่ใช้พิจารณาในการรับฝากอสังหาฯ แต่ละรายการ
6) Workshop การใช้คำถามหาแรงจูงใจ
7) Pre Listing และแบบฟอร์มการทำงาน
8) 15 คำถามสำคัญ / Workshop
9) ฝึกการนำเสนอเพื่อให้ได้รับฝากขาย
10) ข้อโต้แย้งในการนำเสนอบริการรับฝากขาย / Workshop
11) การคิดค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ / Workshop
12) การเตรียมบ้านให้พร้อมขาย
13) สิ่งที่ต้องรู้ เพื่อโน้มน้าวให้ผู้ขายกำหนดราคาขายที่ใช่ / Workshop
ดูรายละเอียดปิด
สัญญาแต่งตั้งตัวแทนแบบพิเศษ
1) สัญญาเปิดกับสัญญาปิด อันไหนใช่กว่ากัน
2) ทำความเข้าใจเนื้อหาสัญญาแต่งตั้งตัวแทนแบบละเอียด (สมาคมนายหน้าอสังการมทรัพย์แห่งประเทศไทย)
3) ทำแบบทดสอบความเข้าใจเนื้อหาสัญญาแต่งตั้งตัวแทนฯ
4) ข้อโต้แย้งเนื้อหาสัญญาแต่งตั้งตัวแทนฯ
5) Workshop การเขียนสัญญาต่งตั้งตัวแทนฯ และรู้จักเอกสารประกอบสัญญาแต่งตั้งที่ช่วยในการเสนอขาย
ดูรายละเอียดปิด
แผนการตลาด / การรายงานผลการทำงาน
1) ป้ายนั้นสำคัญไฉน
2) การโปรโมทตนเอง Online
3) การถ่ายรูปให้สวย
4) การถ่านวีดีโอ การนำเสนอ
5) การใช้สื่อในการขายผ่าน Online Marketing
6) การรายงาน อัพเดท ผลการทำงานให้ผู้ขาย
ดูรายละเอียดปิด
การคัดกรองผู้ซื้อ
1) คุณสมบัติของ ผู้ซื้อตัวจริง
2) 3 ขั้ตอนในการติดต่อกับผู้ซื้อ
3) 3 คำถามสำคัญที่ต้องถามผู้ซื้อ
4) คำถามสำหรับค้นหาแรงจูงใจผู้ซื้อ
5) ขั้นตอนการพาชมอสังหาฯ
6) แบบฟอร์ม Buyer’s Wish List / Workshop
ดูรายละเอียดปิด
การเจรจาต่อรองและสัญญาจะซื้อ จะขาย
1) หลักการเจรจาต่อรอง
2) การเจรจาต่อรองด้วยหนังสือเสนอซื้อ
3) การนัดเจรจากับผู้ขาย
4) สัญญาจะซื้อจะขายแบบต่างๆ
5) Workshop การเขียนหนังสือเสนอซื้อ
6) Workshop การเขียนสัญญาจะซื้อจะขาย
ดูรายละเอียดปิด
การติดต่อกับผู้ขาย ผู้ซื้อ / การโอนกรรมสิทธิ์ / การบริการหลังการขาย
1) การอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า
2) ขั้นตอนการเตรียมเอกสารและติดต่อ
หน่วยงานต่างๆ ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์
3) ขั้นตอนนวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
ที่สำนักงานที่ดิน
4) บริการหลังการขายเพื่อให้ได้การแนะนำ
ลูกค้าต่อเนื่อง
ดูรายละเอียดปิด
ภาพบรรยากาศคอร์สเรียนสุดพิเศษในเดือนพฤศจิกายน
เพิ่มทักษะ นายหน้า อย่างมืออาชีพ
เพียง 15,000 บาท

เรียนย้อนหลังได้ 3 เดือน