ฟรี! ผ่าน
หลักสูตร นายหน้าอสังหาฯ GreenWay
“เพื่อเริ่มต้น ต่อยอด เพิ่มผลลัพธ์”
เสริมทักษะ การเป็นนายหน้าอสังหาฯ
1. การหาทรัพย์ฝากขาย
a. พื้นที่หาทรัพย์ฝากขาย 
      b. ควบคุมทรัพย์ฝากขาย
2. การทำตลาด
a. กับ ผู้ฝากขาย
      b. กับ ทรัพย์ฝากขาย
3. การขายทรัพย์
a. ผู้ซื้อ ที่ใช่ 
      b. เป็นแม่สื่อ
      c. ตีกรอบพื้นที่เจรจา
คุณอดิศักดิ์ สถิตธำมรงค์
วิทยากรผู้สอน / อบรม
TOP PRODUCER #1 RE/MAX Thailand 5 ปี
ประสบการณ์ทำงานนายหน้าอสังหาฯ ตั้งแต่ปี 2532 – ปัจจุบัน